Duyurular

10. Olağan Genel Kurul Çağrısı

SAYIN KAT MALİKLERİ,

Beyzakent Sitesi 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.09.2022 tarihinde, Pazar günü saat 12.00‘ de, Beyzakent Sitesi Sığınak 3’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı 11.09.2022 Pazar günü, aynı saat ve adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

Maske takmak zorunludur.

Toplantı evrakları hazırlandıkça siteye yüklenecektir. Bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla.

Beyzakent Sitesi Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

 1. Açılış ve yoklama
 2. Divan Heyeti’nin seçimi
 3. Divan Heyeti’ne toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kesinleşmiş Mali Hesap Tablolarının, Denetim Kurulu Raporlarının okunması
 5. Raporların ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası için genel kurulun onayına sunulması
 6. Yönetim ve Denetim Kurullarının istifası. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi.
 7. 2022-2023 Bütçesinin değerlendirilmesi
 8. Kapılar ve çevre aydınlatma sistemi için elektrikler kesildiğinde devreye girecek güç kaynağı veya jeneratör sisteminin kurulumu
 9. Çevre aydınlatmalar için güneş enerjisi sistemi kurulumu
 10. Hız kesici rampaların tamamlanması
 11. Sitenin çevre duvarlarının bakımı ve boyanması
 12. Kapıların bakımı ve boyanması
 13. Daire dış cephelerinin yenilenmesi
 14. Otomatik sulama sisteminin kurulması
 15. Sitenin bazı noktalarına çöp kutuları konması
 16. Site görevlisinin kıdem tazminatı için fon oluşturulması
 17. Avukatlık işlemleri için aylık bütçe ayrılması
 18. Dilek ve temenniler
 19. Kapanış