Duyurular

9. Olağan Genel Kurul Çağrısı

SAYIN KAT MALİKLERİ,

Beyzakent Sitesi 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 05.09.2021 tarihinde, Pazar günü saat 12.00‘ de, Beyzakent Sitesi Sığınak 3’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı 12.09.2021 Pazar günü, aynı saat ve adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

Maske takmak zorunludur.

Tüm kat maliklerinin veya temsilcilerinin Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica eder, Genel Kurulumuzun hayırlı ve faydalı olmasını dilerim.
Saygılarımla.

Serenay GÜNER
Beyzakent Sitesi
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama
2. Divan Heyeti’nin seçimi
3. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi
4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kesinleşmiş Mali Hesap Tablolarının, Denetim Kurulu Raporlarının okunması
5. Raporların ayrı ayrı görüşülmesi ve ibrası için genel kurulun onayına sunulması
6. Yönetim ve Denetim Kurullarının istifası. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimi. Yönetim Kuruluna verilecek Huzur Hakkının belirlenmesi
7. 2021-2022 Bütçesinin değerlendirilmesi
8. Kamera sistemine ilave kameralar takılması
9. Özel güvenlik hizmetinin görüşülmesi
10. Özel yönetim hizmetinin görüşülmesi
11. Sığınakların kullanımın sadece yönetime ait olması
12. Ortak alanların kullanımı
13. İsteyen blok sakinlerinin kendi blok çevrelerindeki beton alanlarının tüm sitedeki bloklarda aynı olmak şartıyla site sakinlerince birlikte belirlenecek renk ve şekildeki karo taşla kaplanması
14. Otomatik sulama sisteminin kurulması
15. Dilek ve Temenniler
16. Kapanış