SİTE YÖNETİM PLANI

BEYZAKENT SİTESİ

SİTE YÖNETİM PLANI

 

 • GENEL HÜKÜMLER

Madde 1 – Bu Yönetim Planı, Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Çankaya Mahallesi, Nilüfer Caddesi, Tapunun 19N-4B pafta, 3125 ada, 1 parselinde kayıtlı 20514,78 m²lik arsa ve üzerindeki 30 blokta toplam 120 bağımsız bölümden (daireden) oluşan BEYZA KENT SİTESİ adlı sitedeki bloklar, daireler ve ortak alanlar için kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup; site bu Yönetim Planına göre yönetilir.

Dairelerin adları:

2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2R, 2S, 2T, 2U, 2V, 2Y, 2Z;

2AA, 2AB, 2AC, 2AD, 2AE, 2AF, 2AG, 2AH, 2AI, 2AJ, 2AK, 2AL, 2AN, 2AO, 2AP, 2AR, 2AS, 2AT, 2AU, 2AV, 2AY, 2AZ;

2BA, 2BB, 2BC, 2BD, 2BE, 2BF, 2BG, 2BH, 2BI, 2BJ, 2BK, 2BL, 2BM, 2BN, 2BO, 2BP, 2BR, 2BS, 2BT, 2BU, 2BV, 2BY, 2BZ;

2CA, 2CB, 2CC, 2CD, 2CF, 2CG, 2CH, 2CI, 2CJ, 2CK, 2CL, 2CM, 2CN, 2CO, 2CP, 2CR, 2CS, 2CT, 2CU, 2CV, 2CY, 2CZ;

2DA, 2DB, 2DC, 2DD, 2DE, 2DF, 2DG, 2DH, 2DI, 2DJ, 2DK, 2DL, 2DM, 2DN, 2DO, 2DP, 2DR, 2DS, 2DT, 2DU, 2DV, 2DY, 2DZ;

2EA, 2EB, 2EC, 2ED, 2EE, 2EF, 2EG

Madde 2- Tapu siciline bağımsız bölüm olarak tescil edilen yerler dışında kalan bilumum yerler ortak yer olarak kabul edilmiştir. Ortaklaşa kullanmaya ve faydalanmaya yarayan ortak yerler şunlardır: Sığınaklar, yollar, trafo merkezi, tüm depolar, bloklar arasında bulunan rögar bacalarından başlamak şartıyla site caddeleri ve altından giden kanalizasyon sistemi, çevre ve bahçe aydınlatmaları ve tesisatları, tüm telefon ve internet hatları, site doğalgaz tesisatı, kapıcı daireleri, 2CE kapı numaralı site yönetimi hizmet binası, havuzlar, çevre ve bahçe sulama tesisatı, site bahçesi giriş-çıkış kapıları, daire garaj kapısının(konumuna göre) sağında veya solunda bulunan ana giriş kapısı ile cadde kaldırımı arasındaki yeşil alan harici tüm yeşil alan ve bahçeler, site etrafındaki ferforje demir korkuluklar ve site bahçesi duvarlarıdır.

Madde 3 – Bu site içindeki bağımsız bölümler toplam 30 blokta toplanmıştır. Her bir blok, dört zemin, dört birinci kat, dört ikinci kat ve dört çatı arası kattan müteşekkil olup sadece konut olarak kullanılacaklardır. İşyeri ve ticaret yeri olarak kullanılamazlar. Bağımsız bölümler kahvehane, lokanta, birahane, gece kulübü, gazino, kumarhane, pansiyon, sağlık ocağı, dispanser, hastane, dershane, yurt ve okul; siyasi parti, spor kulübü, vakıf ya da dernek merkez veya şubesi veya lokali ile her türlü gürültü çıkarabilecek sosyal ve ticari faaliyetlere tahsis edilemez.

Madde 4 – Bağımsız bölümlerin(daire garaj kapısının(konumuna göre) sağında veya solunda bulunan ana giriş kapısı ile cadde kaldırımı arasındaki yeşil alan, garaj kapısı ve garaj kapısından cadde başlangıcına kadar olan bölüm) dış cephesinde yapılacak değişiklikler diğer blokların mevcut durumlarının aynısı olacak şekilde olmalıdır. Bunun haricinde bağımsız bölümlerin dış cephelerinde ve çevrelerinde yapılmak istenecek farklı değişiklikler, eklentiler veya eksiltmeler için yapılacak oylamada kat malikleri toplam sayısının en az beşte dördünün çoğunluğu aranır. Çoğunluğun kararı neticesinde belirlenen tasarım ve uygulamaya sadık kalınmak zorundadır.  Karar tarihinden öncesinde yapılan ek yapılar alınacak yeni tasarım ve uygulama karar tarihinden itibaren 1(bir) yıl içerisinde sökülmek ya da karar alınacak tek tip tasarım ve uygulamaya çevrilmek zorundadır. Belirlenen tarihe kadar gerekli değişikliklerin yapılmaması durumunda masraflar kat malikine ait olmak şartıyla kaldırtılacaktır. Kat malikleri ya da kiracılar tarafından ortak alanlarda hiçbir şekilde ekleme, çıkarma ya da güncelleme yapılamaz. Dairelerin giriş kapısı dışarıya çıkıntı olmayacak şekilde yönetim kurulu tarafından belirlenmiş PVC kapı ile kapatılabilir. Balkonlar, balkon hizasını geçmeyecek şekilde cam balkon ile kapatılabilir. Çoğunluğun kararı sonucunda belirlenmiş bir tasarım ve uygulama olmaması durumunda bahsi geçen alanlarla ilgili hiçbir şekilde ekleme veya çıkarma yapılamaz, daha öncesinde yapılan eklemeler, çıkarmalar veya güncellemeler karar tarihinden itibaren 1(bir) yıl içerisinde kaldırılıp eski haline getirilmek zorundadır.

Bloklar çevresine, hususan balkon altlarına bahçe mobilyaları, bahçe aksesuarları ve bisikletler haricinde herhangi bir şey konulamaz. Bu alanlar tel, çit… gibi bilumum malzemelerle kapatılamaz, sınırlandırılamaz. Sığınaklar depolama alanı olarak kullanılamaz. Yangın tehlikesi nedeni ile balkonlardaki barbeküler dışında sitenin herhangi bir yerinde, bağımsız bölümler de dahil, hiçbir şekilde ateş, mangal, tüp… vb. yanıcı şeyler yakılamaz.

Bahsi geçen ortak ve bağımsız alanlarda site yönetimi bilgisi ve izni dışında bitki ve ağaç ekimi, boya ve tamirat işlemleri, tel veya çit ile çevirme… gibi bütünlüğü bozacak hiçbir değişiklik yapılamaz. Yapılan değişiklikler masraflar yapan malike ait olacak şekilde eski haline getirtilir.

Madde 5 – Ortak yerlerin bozulmasına ya da hasarına, daire maliklerinden biri veya o bağımsız bölümden faydalanan veya kullanan kimse kusurlu bir hareketi ile sebep olmuşsa, ortak masraf o daire maliki tarafından ödenir. Eğer diğer bağımsız bölüm malikleri ödemişlerse, yaptıkları ödemeler oranında sebep olan şahsa karşı rücu hakları vardır.

Madde 6 – Bu Yönetim Planı ana gayrimenkulün tüm bağımsız bölüm maliklerini ve bunların mirasçıları ile kiracılarını, bağımsız bölümleri sonradan veya herhangi bir sebeple iktisap edecek olan üçüncü kişileri de bağlar. Site Yönetim Planı’nın veya maddelerin değiştirilmesi için sitedeki bütün bağımsız bölüm sahiplerinin beşte dördünün oyu şarttır.

Madde 7 – Ortak kısımlar üzerinde kanunlara aykırı olarak bağımsız bölüm maliklerinin hakları ile bağdaşmayan haklar kurulamaz, kira sözleşmeleri yapılamaz. Ancak bağımsız bölüm kiralandığı veya devredildiği takdirde ortak kısımlar da o bağımsız bölümün arsa payı oranında kiralanmış ve devredilmiş sayılır.

Madde 8 – Bu Yönetim Planı’nda hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanunu, Medeni Kanun ile diğer kanunların emredici ilgili hükümleri uygulanır.

 

 • KAT MALİKLERİ VE OTURANLARIN HAKLARI VE SORUMLULUKLARI

Madde 9 – Kat malikleri ortak yerlerin bakım ve temizliğine ve korunmasına itina göstermeye; blokların güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar. Kat malikleri kendilerine ait bulunan bağımsız bölümlerde, bölümlerin dayanıklılığına ve estetiğine halel getirmemek, hariçten görünüşünü bozmamak ve madde 4’te bahsi geçen tek tip tasarım kararına uymak kayıt ve şartıyla bilcümle masraflar kendilerine ait olmak üzere tadilat yaptırabilirler. Ancak ortak kısımlarda olan bölme ve duvarlarda pencere veya kapı açamaz; kendi bağımsız bölümüne kat malikleri toplam sayısının beşte dördünün onayı olmadıkça balkon vb. ilave edemez, dış cepheyi değiştirecek herhangi bir inşaat yapamazlar.

Madde 10 – İtfaiye araçları, kanalizasyon açma araçları, su sebili araçları ve ev eşyası taşımalarında kullanılan araçlar haricinde ağır vasıta araçlar (minibüs, otobüs, kamyon, karavan, tır vb.) site içerisine giremez ve park edemez.

Madde 11 – Kat malikleri ya da oturanlar, gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse de ortak yerleri kullanırken hüsnüniyet kurallarına uymak zorundadır. Kat malikleri ya da oturanlar aşağıdaki kurallara uymak zorundadırlar:

 1. Dairelerin balkon ve pencerelerinden halı, kilim, çarşaf vb. silkemez; su ve benzeri şeyler dökemez; çöp vb. atamazlar.
 2. Ortak yerlerde ve bahçede çamaşır vb. asamaz, kurutamazlar.
 3. Kendi bağımsız bölümü ile ortak yerlerde kedi, köpek, kümes hayvanları ile küçük ve büyükbaş hayvanlar, at, eşek vb. besleyemezler. Her türlü vahşi, yabani, yırtıcı veya tehlikeli hayvanları, kafeste veya muhafaza altında olsalar bile, hiçbir şekilde site içerisine sokamazlar; bu hayvanlara site içinde bakamazlar. Arıcılık veya ipekböcekçiliği vb. yapamazlar. Hane içinde beslenen hayvanların; herhangi bir şekilde gürültü, koku… gibi rahatsız edici davranışlarından sahibi meshul olup, gerekli uyarılardan sonra tedbir alınmamış ise gerekli görülmesi durumunda yönetim kurulu kararı ile hayvanın tahliyesi istenebilir.
 4. Bağımsız bölüm giriş kapıları önlerindeki küçük bahçeler hariç ortak yerlerde münhasıran kendilerine ait olacak şekilde sebze, meyve vb. ekim dikim veya yetiştiricilik yapamazlar.
 5. Kendi özel arabaları ile misafirlerinin arabalarını, kendilerine ait otopark olarak ayrılan yerlerin dışına park edemez, bırakamazlar.
 6. Bağımsız bölümlerinde ve ortak yerlerde patlayıcı, yanıcı, pis kokulu vb. maddeler bulunduramazlar.
 7. Ortak alanlarda küçük veya büyükbaş hayvan, her türlü kümes hayvanı kesimi ve bunların tüylerinin yakılması; salça, konserve yapımı vb. iş ve işlemleri yapamazlar.
 8. Özellikle geceleri saat 23.00’dan sonra, yatma saatlerinde, gürültü yapacak şekilde çamaşır makinesi, radyo, teyp, TV vb. cihazlar kullanırken başkalarını rahatsız etmemeye dikkat ederler. Daire sahipleri birbirlerinin haklarına riayet etmek diğerini rahatsız etmemek hususunda kat malikleri kurulunun bu hususta ekseriyetle alacağı kararlara uymak zorundadırlar. Kendi dairelerinde diğer daire sahiplerini rahatsız edecek şekilde toplantılar düzenleyemezler; nişan, düğün gibi toplantılarda öteki daire sahiplerini rahatsız etmemeye itina ederler. Site içinde arabalarının kornalarını çalamazlar.
 9. Araç yıkama yapılacak saatler 11:00 – 19:00 arasıdır. Araçların yıkanması garaj önü bağımsız alanda yapılacak olup kaldırım, ortak yol ya da ortak alanlarda yapılması yasaktır.
 10. Site içerisinde tüm araçlar dahil azami hız sınırı 10km/s’dir. Bu kurala uymadığı tespit edilen araçların site içerisine girilmesi yönetim kurulu tarafından yasaklanabilir.
 11. Site sakinlerinin başka daire sahiplerinin bağımsız ve ortak alanlarına zarar verecek şekilde toplantı ve etkinlik yapması, oyun oynaması… gibi konularda duyarlı olması gerekmektedir.

Madde 12 – Kat malikleri, kendi dairelerini kiraya verirken, kiracılarının da bu siteyi oluşturan mensuplardan biri olduğu gerçeğini daima göz önünde bulundurarak diğer daire sahiplerinin veya komşuların sosyal, kültürel ve medeni seviyelerinden aşağı olmamasına azami itina ve titizliği göstermeye mecburdurlar. Kat malikleri kendi dairelerini, normal aile dışında şüpheli veya sabıkalı kimselere veya yabancı uyruklulara (öğrenci veya araştırma grupları, turist kafilesi, kaçak, terörist, suçlu veya zanlı vb.) kiraya veremez ve satamaz.

Madde 13 – Kat malikleri, diğer bağımsız bölümlerde eklenti veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için kendi bağımsız bölümlerine girilmesi gerekiyorsa buna izin vermek zorundadırlar. Ya da ortak kullanılacak elektrik, internet, su şebekesi, atık su şebekesi vb. tesisatlar için blok dış cephesi ve çevresinde bağımsız bölümlerine ait yerlerin geçici ve sürekli olarak kullanılmasına izin verirler. Ancak bu gibi işlerin taraflarca en uygun bir zamanda yapılması ve bu izin nedeniyle kat malikleri ya da o bölümde oturanların uğrayacakları zararların, izin verilen kimse tarafından derhal ödenmesi veya zararın giderilmesi mecburidir.

 

 • GENEL VE ORTAK MASRAFLARA KATILMA

Madde 14 – Bağımsız bölüm malikleri, o bağımsız bölümde oturanlar veya o bağımsız bölümden faydalananlar; ortak yerlerin veya işlerin genel giderlerine katılmaya, borçlarını ve bu bağlamda paylarına düşen avansları ödemeye mecburdurlar. Beyza Kent Sitesi ortak giderlerinden;

 1. Her türlü personel masrafları, yönetim hizmeti masrafları, yönetime ait ulaşım ve iletişim masrafları, yönetim hizmet binasına ait masraflar, sığınaklara ait masraflar, çevre elektrik ve aydınlatma masrafları, bahçe bakımı, bahçe ve çevre temizliği masrafları, çevre ve bahçe sulama masrafları, şebeke suyu masrafları, atık su tesisatı ve kanal bakımı masrafları, muhasebe ve iş güvenliği masrafları, bankacılık ve avukatlık hizmeti masrafları, kırtasiye ve noterlik masrafları, tüm sayılanlarla ilgili malzeme ve hizmet alımı masrafları Genel Giderler’ Genel giderlere, bağımsız bölüm sahipleri, bağımsız bölümlerde kiracı olarak oturanlar veya bağımsız bölümlerden faydalananlar; sahip oldukları, kiraladıkları veya faydalandıkları bağımsız bölüm sayısının toplam bağımsız bölüm sayısına oranına göre katılmak zorundadırlar.
 2. Daire sahipleri, Kat Malikleri Kurulunca kararlaştırılan sitede yenileme ve demirbaş alımları ortak giderleri için toplanacak avansa, sahip oldukları daire sayısının toplam daire sayısına oranına göre katılmak zorundadırlar.
 3. Kat malikleri bulundukları blok dahlinde ve o bloka ait olup diğer blokları ilgilendirmeyen giderlere ise (çatı onarımı, çatıdaki müşterek TV anteni bakımı, blok dış cephe bakımı veya yenilenmesi vb.) kendi aralarında eşit oranda ve diğer blokları karıştırmaksızın katılırlar.
 4. Kat maliklerinden herhangi biri kendisine, usulüne uygun tebligat yapıldığı halde Kat Malikleri Kuruluna asaleten veya vekâleten katılmamışsa tahmini işletme projesine itiraz hakkını kaybeder.

Madde 15 – Mal ve hizmet alımlarında, fiyatı 25.000TL ve üzeri olanlar için firmalardan resmi olarak yazılı teklif alınması gereklidir. İş bedeli 25.000TL ve üzeri olan tamirat, bakım, onarım ve yenileme işleri için maliklerin çoğunluk sayısı aranacaktır. Bu işlerde yönetim kurulu tarafından hazırlanacak olan ve içeriğinde proje detayı ve alınan teklifler ile onaylanan teklifin olduğu proje listesi hazırlanacak ve kat maliklerine imzaya çıkarılacaktır. Çoğunluğun sağlanması durumunda işe başlanacaktır.

Madde 16 – Daire maliklerinden hiçbiri, kendi ortak yerleri üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunlardan yararlanmaya lüzum ve ihtiyaç duymadığını ileri sürmek suretiyle, gider veya avans payını ödemekten kaçınamaz. Bağımsız bölüm kiraya verilmişse, avanstan veya ortak giderlerden kendisine düşen payı bir hafta içinde ödemeyen daire sahibinin borcu, başkaca bir ihtara lüzum görülmeksizin, kira alacağına mahsuben kiracıdan alınır. Bu yolla da alınamazsa ilgili kanunlar çerçevesinde ipotek ve haciz hakkı tescil edilebilir. Kiracılardan alınamayan aidat borçları ikinci ihtardan sonra başka ihtara gerek kalmadan ev sahiplerinden tahsil edilecektir.

Madde 17 – Bağımsız bölüm sahipleri ile bağımsız bölümde oturan veya bu bölümden faydalananlar, borç ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde müteselsilen sorumludurlar. Diğer tabirle, öngörülen mükellefiyetin bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla faydalanmakta olan şahıslar tarafından da yerine getirilmesini temin etmekle yükümlüdürler.

Madde 18 – Bağımsız bölüm sahibi, bağımsız bölümünü satması durumunda, satış yaptığı kişinin kimlik bilgilerini ve varsa işyeri adresini Site Yöneticisine, dairesini boşaltmadan önce, bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde, genel ve ortak giderlerin bu sebeple tahsil edilememesinden dolayı oluşacak zararlardan sorumludur. Yine satış yapan daire sahibi, Site Yönetim planını, satışı yapmadan önce satış yapacağı kişi veya kişilere bildirmek zorundadır.

Madde 19 – Herhangi bir bağımsız bölümün kiralanmak istenmesi durumunda daire sahibi, dairesini kiralamak isteyenlere Site Yönetim Planını bildirmek mecburiyetindedir. Kiralama gerçekleştikten sonra, o bağımsız bölüm sahibi, yeni kiracının kimlik bilgilerini ve varsa işyeri adresini, bir hafta içinde Site Yöneticisine bildirmek mecburiyetindedir.

 • YÖNETİM ORGANLARI

Madde 20 – Sitedeki yönetim organları;

 • Site Kat Malikleri Kurulu
 • Site Yönetim Kurulu
 • Site Denetim Kurulu’ndan ibarettir.

 

 

 1. Site Kat Malikleri Kurulu

Site Kat Malikleri Kurulu en yüksek karar ve yönetim organıdır. Arsa payı ne olursa olsun sitedeki bütün bağımsız bölüm malikleri bu kurulun birer tabii üyesidir. Daire sahipleri toplantılarda bizzat bulunabilecekleri gibi yerine bir temsilci de gönderebilirler. Temsilci, kurula hitaben yazılı bir vekâlet belgesi ile tayin edilir. Kat maliki olmayan bir kimse sadece bir kat malikini temsil eder. Kat maliki ise (birden fazla bağımsız bölüm sahibi olsa bile) kendinden başka en fazla 5(beş) kat malikini daha temsil edebilir.

Madde 21 – Bütün daire sahipleri ile onların varisleri, o daire sahiplerinin kiracıları, başka sebeplerle o dairede oturanlar, o daireden faydalananlar veya o daireyi sonradan iktisap edenler ile yönetici ve denetçiler, Site Kat Malikleri Kurulu’nun kararlarına uymakla mükelleftirler.

Madde 22 – Toplantıların nerede ve hangi saatte yapılacağı ve gündemi Site Yönetim Kurulu tarafından tüm daire sahiplerine veya dairelerden faydalananlara taahhütlü mektup veya imza karşılığında en geç bir hafta önce tebliğ edilir. Bağımsız bölümlerin birden fazla paydaşının bulunması halinde paydaşlardan herhangi birine yapılan tebligat diğer paydaşlara da aynen yapılmış sayılır. Site içinde bizzat oturmayan daire sahipleri, doğru bir şekilde adres bilgilerini veya adres değişikliklerini Site Yönetim Kurulu’na vaktinde bildirmemişse, Kat Malikleri Kurulu kararlarına itiraz hakkını kaybeder. İlk çağrı yapılırken, birinci toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının nerede, ne zaman yapılacağı da belirtilir.

Madde 23 – Lüzumu halinde yönetim kurulu, denetim kurulu veya daire sahiplerinin üçte birinin yazılı çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar yapılabilir. Olağanüstü toplantılarda, toplantının sebebi yazılı olarak, tespit edilen toplantı gününden en az 15 gün önce daire sahiplerine imza mukabili veya taahhütlü mektup ile tebliğ edilir. Bu yazıda toplantının günü, yeri ve saati belirtilir. Masraflar Site Yönetim Kurulu tarafından genel giderlerden ödenir.

Madde 24 – Site Kat Malikleri Genel Kurulu’nda yalnız o toplantının gündeminde bulunan maddeler görüşülebilir. Ancak toplantıda mevcut üyelerin üçte biri isterse başka hususlar da gündeme alınarak görüşülebilir. Site Kat Malikleri Genel Kurulu, o toplantıyı yönetmek üzere aralarından üç kişiyi Toplantı Başkanı, Sayman ve Kâtip olarak seçer.

Madde 25 – Her bağımsız bölüm sahibinin bir oyu vardır. Aynı kişinin birden fazla bağımsız bölümü varsa, her bağımsız bölümü için bir oy hakkı vardır. Bir bağımsız bölüme birden fazla kimse malik ise, içlerinden vekâlet verecekleri birisi onları temsil eder. Ayrıca hepsinin birden ortaklaşa bir kişiye vekâlet vermeleri de mümkündür. Kat maliklerinden her biri, öteki kat maliki veya üçüncü kişi (kiracı gibi) tarafından vekâlet verilerek temsil olunabilirler. Daire sahiplerinden biri reşit değilse velisi, kısıtlı ile vasisi tarafından temsil edilir. Bu durumdaki daire sahibi Site Kat Malikleri Genel Kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilir fakat o konu hakkında oy kullanamaz.

Madde 26 – Site Kat Malikleri Genel Kurulu, kat maliklerinin toplam sayısının veya arsa payı bakımında yarısından 1 (bir) fazlasıyla toplanır. Kararlarını çoğunlukla verir. Yeterli sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılamazsa ikinci toplantı en geç bir hafta içinde yapılır ancak bu toplantıda çoğunluk aranmaz ve katılanların ekseriyeti ile karar verilir.

Madde 27 – Site Kat Malikleri Genel Kurulu’nca alınan kararlar yeni seçilen Site Yönetim Kurulu tarafından o toplantıya katılmamış maliklerin Site Yönetim Kurulu’nda mevcut yurt içi adresine veya kendisi bağımsız bölümünde oturmayanlardan kiracısı olanların kiracısına usulüne uygun olarak duyurulur.

Madde 28 – Site Kat Malikleri Genel Kurulu kararları “Karar Defteri”ne yazılarak toplantıya katılanlarca imzalanır. Toplantıya katıldığı halde karar defterini imzalamayanların daha sonra yapılacak her türlü işlem için Toplantı Başkanı, Sayman ve Katip üyesi tarafından imzalanmış toplantı hazirun listesindeki imzası esas alınır. Karara muhalif olanlar muhalefet şerhlerini deftere düşerek imza ederler. Karar defterinin bir (1) den başlayarak sırayla giden sayfa numaraları olması ve her sayfasının noterlikçe mühürlenmiş ve onaylanmış olması şart ve mecburidir.

 

 

 1. Site Yönetim Kurulu

Madde 29 – Site Yönetim Kurulu, Kat Malikleri Kurulu’nun Ocak ile Eylül ayları arasında yapacağı olağan toplantısında kendi aralarından veya dışarıdan sayı çokluğuna göre 1 (bir) yıl için seçilirler. Eski Yönetim Kurulu’nda olanların tekrar seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu’nun sadece asil üyeleri için bir ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse miktar ve şartları ancak Kat Malikleri Kurulunca karara bağlanır. Yönetim Kurulu yedek üyelerine ücret verilmez. Kat Malikleri Kurulu’nda alınacak kararla Yönetici veya Yönetim Kurulu dışarıdan atanabilir. Kendisiyle veya kendileriyle sözleşme yapılır. Bu durumda Yöneticiden veya Yönetim Kurulu’ndan teminat istenebilir.

Madde 30 – Site Yönetim Kurulu 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur; kat malikleri arasından arsa payına bakılmaksızın oy çokluğuna göre seçilirler. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu asil üyeleri toplantı sonrasında kendi aralarında görev dağılımı yaparlar.

Madde 31 – Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcıları Kat Mülkiyet Kanunu ve sözleşmesinde belirtilen görevlerin dışında özellikle aşağıdaki işleri görürler:

 1. Bina Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları uygularlar.
 2. Ana gayrimenkulün amacına uygun olarak kullanılması, korunması vb. için gerekli tedbirleri alırlar.
 3. Ana gayrimenkulün, ortak tesis ve eklentileri yönetimi, bakımı, onarımı ve işler halinde tutulması için gerekli paraların avans olarak toplanması, borçların ödenmesi; borç ve mükellefiyetini yerine getirmeyen daire sahipleri hakkında dava ve icra takibi yaparlar.
 4. Kat Malikleri Genel Kurulu’na bir sonraki dönemin işletme projesini hazırlayarak sunarlar.

Bu projede:

 • Ana gayrimenkulün ve ortak yerlerin bir yıllık yönetimine dair tahmini gelir ve gider tutarları,
 • Genel Giderlerden her bağımsız bölümde oturana veya boş olan bağımsız bölümün kat malikine sahip olduğu daire sayısının toplam daire sayısına oranına göre kendisine düşen miktar,
 • Tahmini giderleri karşılamak üzere her daire sahibinin ortak yerlerin yenileme ortak giderlerinden hissesine düşen miktara göre vermesi gereken avans tutarı ve avansları ödeme zamanı gösterilir.

 

 1. Kat Malikleri Kurulu’nun toplantıya çağrılması, gündeminin hazırlanması ve bu çağrı yapılırken dönem sonu denetim raporunun bir suretinin eklenmesini sağlarlar.
 2. Yıl sonlarında yıllık denetim raporunu kat maliklerinin adresine usulüne uygun olarak tebliğ ederler.
 3. Sitede istihdam edilecek kimselerin çalışmalarına nezaret ederler. Onların maaşlarını öderler; görevlerini aksatmadan veya herhangi bir sebeple devam edememeleri halinde yerlerine geçici olarak yenilerini alır veya tayin eder. Sitede çalışacak personelin adedine, vasfına ve ücretlerine Kat Malikleri Kurulu karar verir ancak tayinlerini Yönetim Kurulu yapar. Personeller Yönetim Kurulu’nun emir ve denetimi altındadırlar. Sitede çalışacak kişilerle ayrı ayrı iş akdi yaparlar, görev ve mesuliyetleri ile ücret ve sosyal haklarını kendileriyle yapılan sözleşmede belirtirler. İcabı halinde personelin iş akdinin sonlandırılmasında tam yetkilidirler.
 4. Kat Malikleri Genel Kurulu’na gelir ve giderin hesabını sunarlar.
 5. Gelir ve giderlerin kaydı için bir işletme defterinin tutulması ve bu defter ile diğer tüm belgelerin en az on (10) yıl süre ile saklanmasını sağlarlar.
 6. Site Kat Malikleri Kurulu’nda alınan kararlar ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararların yazılması için noter tarafından tasdik olunmuş ve sayfalarının tamamı sayfa bir (1) den başlamak kaydıyla noter tarafından mühürlenmiş bir karar defterinin tutulmasını; bu defterin ve bu deftere ait tüm belgelerin on (10) yıl süre ile saklanmasını sağlarlar.
 7. İcabında sitede can ve mal emniyeti açısından lüzumlu ve acil gördüğü her tedbiri alırlar ve bunlar için ödemelerde bulunabilirler.
 8. Kat maliklerince veya oturanlar tarafından Denetim Kurulu aracılığıyla kendilerine iletilecek eleştiri ve istekleri incelerler. Bu konulardan Site Yönetim Planı’na ve Kat Malikleri Kurulu kararlarına uygun olanların çözümü için gerekli iş ve işlemleri yaparlar.

 

Madde 32 – Site Yöneticisi, sitenin idari açıdan en üst düzeydeki yetkili kişisi olup aynı zamanda Site Yönetim Kurulu’nun da başkanıdır.

Başlıca görevleri şunlardır:

 1. Site Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları uygular
 2. Sitedeki tüm bağımsız bölüm maliklerinin beşte dördünün oylarıyla değiştirilen Yönetim Planı maddelerini en geç bir ay içinde Tapu Müdürlüğü’ne ibraz ederek siciline kaydettirir.
 3. İcabında sitede can ve mal emniyeti açısından lüzumlu ve faydalı görüldüğü her tedbiri resen alabilir ve bunlar için ödemelerde bulunabilir.
 4. Site Kat Malikleri Kurulunca karar verilmişse bağımsız bölümler dışında ortak yerlerdeki eklenti ve tesislerin sigorta ettirilmesini sağlar.
 5. Sitedeki personeller Site Yöneticisinin emir ve denetimi altındadır. İcabı halinde personelleri işten çıkarmada tam yetkilidir.
 6. Site Kat Malikleri Kurulu’nun toplantıya çağrılmasını, gündeminin hazırlanmasını ve bu çağrı yapılırken denetçi raporlarının bir suretinin de eklenmesini sağlar.
 7. Ortak yerlerin 1 (bir) yıllık yönetimine dair tahmini gelir ve gider tutarlarını yaparak bağımsız bölüm maliklerinin bilgisine sunar.
 8. Ocak ve Eylül ayları arasında yapılan toplantılarda gelir ve giderlerin hesabını Site Kat Malikleri Kurulu’na sunar.
 9. Gelir ve giderlerin kaydı için bir işletme defterinin tutulması ve bu defter ile diğer tüm belgelerin en az on (10) yıl süre ile saklanmasını sağlar.
 10. Site Kat Malikleri Kurulu’nda alınan kararlar ve Yönetim Kurulu’nda alınan kararların kaydı için noter tarafından tasdik olunmuş ve sayfalarının tamamı sayfa bir (1) den başlamak şartıyla noter tarafından mühürlenmiş bir karar defterinin tutulmasını, bu defterin ve bu deftere ait tüm belgelerin on (10) yıl süre ile saklanmasını sağlarlar.
 11. Siteyi resmi ve özel kişiler nezdinde temsil eder.

 

 • Site Denetim Kurulu

Madde 33 – Kat Malikleri Kurulu olağan toplantılarında Site Yöneticisinin ve yardımcılarının denetimini yapmak üzere ayrıca kendi aralarında en az üç (3) asil ve üç (3) yedek üyeyi Denetçi olarak seçer. Seçilenler bilahare aralarından birini başkan seçerek Site Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yazıyla bildirirler. Denetçiler kat malikleri dışından seçilemezler. Denetim Kurulu’nun da görev süresi aynen Yönetim Kurulu’nda olduğu gibi 1 (bir) yıl olup yeniden Denetçi seçilme mümkündür. Ancak kişi üst üste iki (2) defadan fazla Denetçilik yapamaz. Denetçilere ücret ödenmez. Denetçilerin başlıca görevleri şunlardır:

 1. Münferiden veya birlikte Yönetici ve yardımcılarını her zaman denetleyebilirler.
 2. Her halükarda biri yıl sonunda olmak üzere en az iki (4) kere denetleme yaparak neticelerini ve düşüncelerini yazılı olarak ilan panosuna asarlar.
 3. Yönetici tarafından kat maliklerine tebliğ edilmesi amacıyla yılsonu raporunu denetleme neticelerini, Yönetim Kurulu faaliyet ve sarfiyatlarını ve sitenin durumunu bildirir raporlarını Site Kat Malikleri Kurulu’nun bilgisine sunulmak üzere 15 gün önce Yönetim Kurulu’na tevdi ederler.
 4. Denetim Kurulu olarak veya münferiden Yönetim Kurulu’nun her türlü faaliyetini ve tasarrufunu denetlemek ve ara raporları vermek ve reylere iştirak etmemek kaydıyla Yönetim Kurulu toplantılarında hazır bulunabilirler.

Madde 34 – Denetim Kurulu raporları biri Başkan’a ait olmak üzere en az iki denetçinin imzası havi olacaktır.

Madde 35 – …… / …… / 20….. tarihinde düzenlenen işbu Yönetim Planı toplam beş (6) sayfada yazılmış olup tamamını okudum ve anladım. İstek ve taleplerime uygun olduğu için kabul ettiğimi ve ekteki hazirun listesini imzaladığımı beyan ederim.