SİTE YÖNETMELİĞİ

BEYZAKENT SİTESİ GENEL KURALLAR

Bilindiği üzere, site gibi toplu yaşanılan yerlerde iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak ve bu durumu sürdürülebilir kılmak bir dizi kuralların belirlenmesi ve yaşayanların da bu kurallara titizlikle uyması ile mümkün olmaktadır.

Bu kurallara uyum; huzurlu temiz ve yeşil bir ortamda yaşamanın yanı sıra iyi komşuluk ilişkileri ile hayatımıza güzel anlamlar katacak,  çocuklarımıza da çok değerli bir yetişme ve büyüme ortamı sunacaktır.  Böyle bir yaşam ortamı kuşkusuz ki sitemizin ve konutlarımızın değerinin artmasına neden olacaktır.

Yönetim tarafından belirlenmiş bulunan SİTE KURALLARI, başta Sitemizin Yönetim Planı olmak üzere Kat Mülkiyeti Kanunu, diğer ilgili Kanun ve Yönetmeliklere dayanmaktadır.

Kat Malikleri/Kiracılar birbirlerine karşı komşuluk hukuku kurallarının gereklerine uymak ve iyi komşuluk ilişkilerinin gerektirdiği tavır ve davranışlarda bulunmakla yükümlüdürler. Kat Malikleri/Kiracılar gerek kendi bağımsız bölümlerini ve gerekse ana taşınmaz ile ortak yerlere ait hakları kullanırken iyi niyet kuralları ile ilgili Kanun hükümlerine ve yönetim tarafından alınan kararlara tam olarak uymak zorundadırlar.

SİTE GÜVENLİK KURALLARI

1) Öncelikle sitemizde yaşayan tüm site sakinlerimizin güvenliğinin sağlanması adına, sitemize ait kapıların açık görülmesi durumunda kapatılması ve site içerisinde yabancı şahıslarla karşılaşılması durumunda yönetime bilgi verilmesi gerekmektedir.

2) Sitemiz 24 saat 32 adet güvenlik kamerası ile izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

3) Konutlarda yapılacak tadilatlar ya da taşınma işlemleri ile ilgili olarak yönetime bilgi verilmesi durumunda, gelecek çalışma ekiplerine giriş ve çıkışlarda kolaylık sağlayacaktır.

4) Misafirlerin herhangi bir nedenle site ortak alanlarına vereceği zararların sorumluluğu, kat maliki/kiracıya aittir.

5) Misafirler ve diğer 3. Şahıslar, yönetim kurulu üyelerinin ve site görevlisinin ikaz ve uyarılarına itirazsız uymalıdır.

6) Site içerisinde satıcılar giremez, dolaşamaz ve satış yapamaz.

GENEL GÖRÜNÜMÜN KORUNMASI

1) Sitedeki görünümün bozulmaması esastır.

2) Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince ortak alanlar kat maliklerinin ortak malı olup,  kat maliklerince ortak alanlara hiçbir şekilde sınır konulamaz ve ayrım yapılamaz.

3) Ortak kullanıma açık alanlarda meydana gelecek zarar ve hasarın tazmini, ilgili kişilerden talep edilecektir.

4) Balkonların katlanır camla kapatılma durumu varsa estetiğe önem verilmeli, balkon cam şekli ve rengi konusunda Site Yönetimiyle diyaloğa geçilmelidir.

5) Balkon ve pencerelerden halı, kilim, örtü gibi eşyaların silkelenmesi, sigara külü, izmarit ve çöp atılması kesinlikle yasaktır.

6) Kurutma, havalandırma için dış görünümü bozacak tarzda çamaşır ve benzeri eşyaların, balkon demirlerine asılması, camlardan sarkıtılması yasaktır.

7) Site içerisinde balkonlarda yer alan barbeküler dışında tüm ortak ve bağımsız alanlar dahil olacak şekilde duman ve kokuya sebep olacak şekilde ateşi, barbekü ve mangal yakılması yasaktır.

8) Evlerin dışına veya sitenin herhangi bir yerine duyuru ve ticari amaçlı tanıtım bilgi ve belgeler asılamaz.

9) Konutlar mesken statüsünde olup kat maliklerince ticari amaçla kiraya verilmesi yasaktır.

10) Balkon altlarına, sığınaklara, tüm ortak alanlara eşya bırakmak veya depolama amacı ile kullanmak yasaktır. Sadece bisiklet ve bahçe mobilyaları balkon altındaki alana düzgün şekilde konabilir. 

11) Site içerisinde çöp toplama saatleri dışında çöp bırakılmamalı, sigara, izmarit, ambalaj gibi hiçbir çöpün atılmaması gerekmektedir. Tüm ortak alanlar temiz tutulmalıdır. 

12) Dairede tadilat yapılırken binanın yapısını etkileyecek önemli taşıyıcı duvarlar kırılmamalıdır. Bu duvarların kırılması tüm binayı riske atabilir. Oluşacak riskten tadilatı yaptıran sorumludur.

13) Balkonlar boyanırken dairenin dışarıdan görünen renk bütünlüğünü bozmayacak bir renk tercih edilmelidir. 

14) Daire dış cephe boya rengi berlenen renklerden farklı olmayacak şekilde yenilenmelidir. Ayrıca yine dış cephe bütünlüğünü bozacak hiçbir ekleme yada çıkarma yapılamaz. Blok dış cepheleri ve balkon içlerinde site’deki blokların genel görüntüsüne uymayan ve/veya genel görüntüyü bozabilecek değişiklikler yapılmamalıdır. 

15) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz, değişik renkte pimapen taktıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir. Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

SİTE TEMİZLİK ve ÇÖP KURALLARI

1) Çöplerin daire önlerine çıkarılma saatleri pazar günü hariç sabah 07:30 – 09:00’dır. Bu saatler dışında daire önlerine çöp çıkarmak yasaktır. Çöpler sağlam poşetler içine konularak ağızları sıkıca kapatılmış şekilde daire kapısı önüne bırakılmalıdır. Bunun dışında münferiden çöp toplama talebinde bulunulamaz. İzin günlerinde çöplerin toplanmaması durumunda SMS ile site sakinlerine bilgi verilecektir.

2) Geri dönüşüm poşetlerinin çıkarılma günü perşembe günleri çöp toplama saatleri ile aynıdır.

3)  Ortak alanlarda temizliği korumak adına buralara çöp atılmamalıdır. 

4) Sitede ortak alanların kirlenmesine sebebiyet verecek, istenmeyen bir durum gelişmişse görevli ve gerekirse komşular bilgilendirilmeli, bu durumun giderilmesi sağlanmalıdır.

5) Hayvan beslemek amacıyla balkondan veya pencerelerden mama, yemek artığı vs. dökülmemeli, varsa belirlenen yerlere mama kaplarıyla konulmalıdır.

6) Sadece evsel atıklar Site Görevlileri tarafından alınacaktır. Konut içi tadilat vs. sonucu çıkan inşaat atıkları ise daire kapısı, blok kapısı veya site bahçesine kesinlikle konulmayacak ev sahipleri tarafından siteden uzaklaştırılacaktır. Daire önünde yer alan ufak bahçenin temizlenmesi, ağaçların budanması sonucu oluşan bitki ve toprak atıklarını ev sahibi atacaktır. Dilerse sağlam bir poşete koyup çöp çıkarma saatlerine uyarak daire önüne bırakabilir. 

7) Konut dışındaki alanlarda kesinlikle çöp bulundurulmamalıdır. Blok önüne veya bahçeye “daha sonra atılır” veya “Site Görevlileri alır” düşüncesiyle çöp vb. bırakılmamalıdır.

8) Balkondan aşağı sigara izmariti, çöp ve benzeri şeyler atılmayacaktır. Aynı şekilde; yeşil alanlar, park alanları, spor alanları, sığınak girişleri gibi ortak alanlara sigara izmariti, çöp ve benzeri şeyler atılamayacak, özellikle çocukların ortak alanları çöp ve benzeri şeylerle kirletmemeleri için ebeveynleri tarafından gerekli uyarılar yapılacak ve tedbirler alınacaktır.

9) Taşınma sonrası ortaya çıkan çöp niteliğindeki eşyalar ile yeni alınan eşyalara ait ambalajlar ve kullanılmayan eşyaları atma sorumluluğu taşınana aittir. Aynı şekilde yapılan imalat, tadilat ve inşaat artıkları ile mobilya, kapı vb. parçaları daire sakini/işi üstlenen firma tarafından bertaraf edilecektir. Bu atıklar daire önüne, ortak alanlara, site girişlerine ve diğer ortak alanlara kesinlikle konulmayacaktır. Bu kurallara uymayan site sakinleri Site Yönetimi tarafından veya diğer site sakinleri tarafından tespit edildiğinde söz konusu aykırılık fotoğrafı çekilerek kayıt altına alınacak ve kurala aykırı davranan site sakinleri hakkında tutanak tanzim edilecek ve kendilerine yazılı veya sözlü ihtar yapılacaktır. Bu ihtara rağmen bu kurala uymamakta direnen site sakinleri hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi hükümleri uyarınca hukukî işlem başlatılacaktır.

TADİLATLAR

1) Site Yönetim Kurulunun vereceği usulüne uygun bir karar olmadıkça bağımsız bölüm maliklerinin veya diğer hak sahiplerinin hiç birisi ortak yerlerde inşaat faaliyeti, onarım ve tesis yaptıramayacağı gibi değişik renkte dış boya da yaptıramazlar. 

2) Kat maliki kendi bağımsız bölümünde de ana yapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. 

3) Her kat maliki veya diğer hak sahipleri ana gayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere kusuru ile verdiği zarardan dolayı diğer kat malikine karşı sorumludur. 

4) Daire içindeki onarımlar, hafta içinde 10:00-18:00 saatleri arasında yapılmalı, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde gürültülü tadilat yapmak yasaktır.

5) Daire içi onarım işlerinin kısa sürede ve çevreye rahatsızlık vermeden bitirilmesine özen gösterilmeli aşırı ses çıkan çalışmaların (matkap,hilti vs.) uzun süreli olmamasına dikkat edilmelidir.

6) Yapım sırasında inşaat malzemeleri, inşaat atıkları,hafriyat ve benzeri maddeler blok önlerine, ortak alanlara, site giriş ve çevresine atılamaz ve bırakılamaz. Dairenizdeki tadilattan çıkan inşaat atıklarını bekletmeden site dışarısına aynı gün çıkartmanız gerekmektedir.

7) Daire içindeki kat maliki tarafından yapılan tadilatlardan doğan zararlar daire sakini tarafından karşılanacaktır. Bu tip tadilatlarda alt, üst ya da yan dairenin tesisatlarına gelen zararlarda tadilatı yapan taraf sorumludur. Bu tip durumlarda site yönetiminin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

8) Site Yönetim Kurulu (SYK) kararı olmadıkça, binanın; ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar. Pencere, balkon veya terasları, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte boyayamazlar, kapatamazlar, kapı açamazlar, balkon, imara uygun giriş alanları dışında ek giriş yeri yapamazlar. Bu tür işler site yönetim kurulunun yazılı izni ile yapılabilir. Siteye ait imar projesine aykırı hiçbir değişiklik yapılamaz, aksinin tespiti halinde ilgili kurumdan yapılan aykırılığın giderilmesine dair denetim ve aksiyon alınması talep edilebilecektir.

9) Bağımsız bölümlerin içinde duvar yıkmak gibi önemli tadilatlar yaptıracak olan kat malikleri, öncelikle belediyeden proje onayı ve gerekiyorsa ruhsat almak ve Site Yönetim Kuruluna başvurarak yazılı izin almak zorundadır. (Statik projesine aykırı olmayan ve ana yapıya zarar vermeyen onarım ve tadilatlara izin verilebilir). Aksi takdirde, ortaya çıkabilecek her türlü hasar, sebep olan kat maliki ve/veya bağımsız bölümü kullanan tarafından (mal sahibiyle müştereken ve müteselsilen) karşılanır.


10) Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde veya bu bölümündeki tesislerde veya ortak yerlerde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi veya tesislerin yeniden yapılması ile, yapı güvenliği ile ilgili olarak yapılması gerekli görülen teknik incelemeler için diğer bir bağımsız bölüme girmek gerekiyorsa, o bölümün maliki veya o bölümde başka sıfatla oturanlar, giriş izni vermeye ve kendi bağımsız bölümlerinde gerekli işlerin yapılmasına katlanmaya mecburdurlar.

 

11)  Balkonları demir, ahşap vb. malzemeler ile kapatmak ya da dış görünüm bütünlüğünü bozacak her şey yasaktır.

12) Balkonlara,tente, branda, şemsiye, güneşlik gibi görüntü kirliliği yaratacak eşyalar konulmamalıdır. 

13) Bağımsız bölüm içerisinde bina statiğinde tadilata ve hasara sebebiyet verebileceği düşünülen çalışmalar için mutlak surette site yönetiminin onayı alınacaktır.

14)  Doğalgaz, su ve elektrik hatlarına hiçbir şekilde müdahale edilmeyecek ve yetkisiz kişilerin müdahale etmesine müsaade edilmeyecektir. Oluşacak zararlardan, buna kusuruyla sebebiyet veren kat maliki veya kiracı, diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

EVCİL HAYVANLAR

1) Site Yönetim Planı, bütün kat maliklerini / kiracılarını bağlayan bir sözleşme hükmündedir. Sitemize ait Yönetim Planında konutlarda ve ortak alanlarda kedi, köpek gibi hayvanların beslenmesi kesinlikle yasaklanmıştır.  Bu nedenle konutlarda ve sitede bu hayvanların beslenmesine müsaade edilmeyecek olup, bu durumun tespit edilmesi halinde, Site Yönetimi tarafından her türlü idari ve hukuki önlem alınacaktır.

2)Asansörde, site bahçesi ve yeşil alanlarda köpek görülmesi halinde, öncelikle Site Güvenliği ve Site Görevlileri tarafından ikaz edilecektir. Köpek beslenmesiyle ilgili emsal oluşumuna meydan verilmeyecek ve her ne sebeple olursa olsun istisna tanınmayacak olup Site Yönetimi tarafından derhal idari ve hukuki işlem başlatılacaktır.

3) Bu yasağa misafir köpekleri de dahil olup, günü birlik dahi olsa bahçede ve yeşil alanlarda köpek gezdirilemez.

4) Site dışında ve çevresindeki köpeklere bir-iki defaya mahsus olsa bile yiyecek verilmemelidir. Bu hayvanlar hem çoğalacak, hem de diğer sokak köpeklerini bu alana çekeceklerdir ki saldırma tehlikesi, havlama sesi ve etrafa dışkılamaları gibi çevreye vereceği rahatsızlıklar olacaktır.

SİTE ORTAK ALANLARIN KULLANIMI

1) Araçların garaj yoluna ya da garaj içerisine park edilmesi gerekmektedir. Yola araçların bırakılması herhangi bir acil durumda yolu kapatacağı için uygun görülmemektedir. Ayrıca araçlar park edilirken başka araçların geçmesini engellemeyecek şekilde park edildiğinden emin olmak gerekir.

2) Ortak alanlarda araç yıkama, yağ değiştirme, çevreyi kirletici onarım ve paspas temizlikleri asla yapılmamalıdır.

3) Araç park ederken ambulans, yangın aracı vb. acil durum araçlarının geçişi engellenmeyecek şekilde park edilmelidir. Blok önlerinde bulunan araç yoluna araç park edilmemelidir. Bu yollar sadece acil durumlarda (İtfaiye, ambulans vb.) kullanılmalıdır.

4) Kat malikleri ve kiracıları veya bağımsız bölümü (başka sıfatla) kullananlar, bağımsız bölümlerinde veya site ortak alanlarında diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler. Gürültülü hareketlerde bulunamazlar. Özellikle televizyon, radyo vd. müzik aletlerini komşuları rahatsız edecek şekilde gürültülü kullanamazlar, tadilat ve tamirat yapamazlar.


5)Bağımsız bölümlerinin; balkon, pencere veya teraslarından hiçbir şekilde halı vb. şeyler silkemezler, su dökemezler, çöp atamazlar, binanın dış cephesine veya dıştan görülebilecek yerlerine ve bahçelerine çamaşır, TV anteni, klima dış ünitesi vb. dış görünüşü bozacak şeyler asamazlar.


6) Site geneli, Blok dahili ve balkonlarda yüksek sesle konuşmak, bağırmak, müzik sesi ve diğer her türlü gürültü kirliliği yasaktır. Ayrıca komşuları rahatsız edici şekilde evlerde ses yapmak daire içi ve daire dışı merdivenlerden koşarak ve atlayarak inmek yasaktır.

7) Ses ve gürültü kirliliğinden dolayı plastik tekerlekli bisikletlerin, kornası olan bisikletlerin kullanımına izin verilmeyecektir. Ayrıca kay kay diye isimlendirilen aletlerin düşme ve çarpma tehlikelerinden dolayı kullanılması yasaktır.

8) Altı yaşından küçük çocukların yanlarında ebeveynleri olmadan olumsuz bir durumla karşılaşma risklerinden dolayı site içinde yalnız dolaşmaları yasaktır.

9) Site ortak alanlarında çimlerde futbol ve basketbol oynanması, yüksek sesle konuşmak, bağırmak, argo kelimeler kullanmak yasaktır.

10) Site geneli kamera ile her alan izlenmekte olup, gayrimenkul ve ortak alanlar ile site sakinlerinin araçlarına ve eşyalarına verilen zararlar kamera ile tespit edilerek ilgili kat malikine yasal olarak rücu edilecektir.

11) Yeşil alanlar, dinlenme yerleri; sitenin orta noktasında olduğu için ses yankı yapmakta olup, gürültülü konuşma ve tartışma yapılması yasaktır. 

12) Alkol satmak, içmek ve her türlü içeriği kumar olan oyunların oynanması yasaktır.

13) Şikayeti olan kişilerin şikayetçi olduğu kişilere ve konulara direk müdahale etmemesi ve site yönetimine veya kolluk görevlilerine yazılı veya sözlü olarak müracaat etmesi gerekmektedir.

14) Araçlarında zarar olduğunu ve bu zararın site içinde olduğunu gören site sakinlerinin saat aralığını belirterek yazılı olarak müracaatını site yönetimine iletmesi üzerine kamera sisteminde inceleme yapılarak tespit edilen kayıt cd ile başvuru yapan site sakinine teslim edilecek olup, başvuru sahibi bu görüntü kaydıyla zarar verenlere karşı dava açabilecektir.

15) Dış cephedeki klima dış üniteleri, balkon içinde dışarıya sarkmayacak ve görüntü kirliliği olmayacak şekilde monte edilecektir.

16) Balkonlardan sarkan saksılar, çamaşırlıklar vb. ile uydu antenleri, reklam afişleri kaldırılacak ve kesinlikle balkondan dışarı sarkan veya çıkıntı olan hiçbir şey olmayacaktır.

17) Düğün, nişan, sünnet merasimleri vb. faaliyetler site ortak alanında yapılmayacaktır. Düğün taraflarını karşılama veya uğurlama amaçlı kısa süreli davul-zurna çalınması için site yönetiminden izin alınması gerekmektedir.

18) Her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde silah vb. kullanılmaması gerekmektedir, tespit edilmesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine; polise vb. bildirilecek ve imza toplanarak siteden tahliye edilecektir.

19) Site geneli ortak alanlarda kurban-adak vb. kesilmesi kesinlikle yasaktır.

20) Site geneli ortak alanlarda veya daire içi-balkon vb. yerlerde diğer site sakinlerini rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak veya tartışmak, kavga etmek, argo kelimeler kullanmak kesinlikle yasak olup, tespiti halinde referans yasa ve kanunlar kabahatler kanunu gereği gerekli cezai uygulamalar için ilgili birimlere konu havale edilecektir.

21) Ortak alandaki tüm bitkilerin bakımı ve sulanması site yönetimine aittir. Bu alandaki çiçekler koparılmamalı ve bitkilere zarar verilmemelidir.

22) Yeşil  alanlarda toprağın altında sulama sistemi bulunabileceğinden  çimlerin üzerinde bisikletle dolaşılmamalı, araç park ederken çimlerin üzerinden geçilmemelidir.

23) Ortak bahçe alanlarına site sakinleri tarafından herhangi bir bitki dikilmemelidir.

24) Yeşil alana sigara izmariti ve benzeri kirletici maddeler atılmamalıdır.

25) Mevcut yeşil alandaki bitkiler kesinlikle sökülmemeli üretmek maksadı ile örnek alınmamalıdır.

26) Ortak alanlara site yönetimi bilgisi olmadan hiçbir şekilde meyve, sebze, ağaç, çim… gibi bitkilerin dikilmesi yasaktır. 

27) Araçlar site içinde araç park yerlerine düzgün bir şekilde konulmalıdır.

28) Misafir araçları sitenin dışına park edilmesi gerekmektedir.

29) Site içerisinde 10 km hız sınırlamasına uyulması esastır. Site içi giriş, çıkış ve otopark alanındaki araç kullanımı sırasında azami hıza dikkat edilmeli, geçiş üstünlüğünün yayalarda olduğu unutulmamalıdır. 

30) Site içerisinde ehliyetsiz araç kullanılamaz. .

31) Sığınakların 3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Yönetmeliği hükümleri gereği, başka amaçlarla ve özellikle depo olarak kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle hiçbir site sakini eşyalarını sığınaklarda depolayamaz. Depolayan site sakinleri tespit edilecek, aykırılığı en kısa zamanda gidermesi sağlanacaktır. İhtara uymayanlar hakkında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi hükümlerine göre hukukî işlem başlatılacaktır.

32) Ortak alanlara ve ortak alanlardaki tüm demirbaş, eşya ve malzemeye, yeşil alanlarındaki ağaç, çicek ve çimlere zarar verilmemeden kullanılacaktır. Aksi halde, zararın giderilmesi için yapılan masraflar ve ferileri zarar veren kişi veya velayet veye vesayet hakkı sahibinden tahsil edilecektir. Ödemeden kaçınananlar hakkında 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun genel hükümleri çerçevesinde hukukî işlem başlatılacaktır.

ORTAK GİDERLER ve AİDATLAR

1) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesinin 2. Fıkrası gereği tüm kat malikleri ve kiracılar; kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün  ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

2) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

3) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya Site Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Planına, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu genel hükümlerine göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür.

4) Giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

5) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 22. maddesi gereği, kat malikinin, payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

6) Kat malikinin borcu bu yolla da alınamazsa, mahkemece tesbit edilen borcunu ödemeyen kat malikinin bağımsız bölümü üzerine, varsa Site Yönetim Kurulunun, yoksa kat maliklerinden birinin yazılı istemiyle bu borç tutarı için, diğer kat malikleri lehine kanunî ipotek hakkı tescil edilir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 893. maddesinin son fıkrası hükmü burada da uygulanır. Kat maliklerinin, gider borcunu ödemeyen kat maliki veya diğer sorumlulardan olan alacakları önceliklidir.

7) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca kat maliklerinden biri bu Kanun’a, Yönetim Planı’na, Site Genel Kurul Kararlarına ve işbu metinde ifade edilen kurallara göre kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını, onlar için çekilmez hale gelecek derecede ihlâl ederse, onlar, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini sulh hukuk mahkemesinden talep etme hakkına sahiptirler.

8) Ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibi yapılmasına sebep olunması; anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh hakimi tarafından verilen emre rağmen, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda yazılı borç ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle öteki kat maliklerinin haklarını ihlâl etmekte devamlı olarak bir yıl ısrar edilmesi; kendi bağımsız bölümünü randevu evi veya kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlâk ve âdaba aykırı harekette bulunması durumlarında “çekilmezlik kriteri”nin gerçekleştiği farz edilmektedir.

PERSONEL İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1) Görevli personele emanet bırakma konusunda talepte bulunulmamalıdır.

2) Görevli personelinin görevlerine müdahale edilmemeli, talep ve öneriler Site Yönetimine bildirilmelidir.

3) Görevli personelden görevleri dışında özel hizmet talep edilmemelidir.

4) Görevli personelden tüp, su, taksi çağırma vb. isteklerde bulunulmamalıdır.

5) Görevli personeli yönetim planı ve yönetim kurulunda alınan kararları uygulamakla ve bu konularda uyarılarda bulunmakla yükümlüdürler.

GENEL KURALLAR

1) Bağımsız bölümlerde; alt kat, üst kat ve yan bağımsız bölümlerdeki diğer kat malikleri ve kiracıları rahatsız edecek ölçüde gürültü yapılmaktan, özellikle gece saat 23.00’ten sonra gürültü yapmak, gürültülü konuşmak, yüksek sesle müzik dinlemek ve televizyon izlemek gibi rahatsızlık verici davranışlardan kaçınılmalıdır.

2) Kat malikleri ile şahsî hakka dayanarak bağımsız bölümü kullanan kiracılar ve aynî hakka dayanarak bağımsız bölümü kullanan intifa veya sükna hakkı sahiplerinin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, Site Yönetim Planı, 4721 sayılı Medenî Kanun, 6098 sayılı Borçlar Kanunu (genel hükümler ile özellikle kira sözleşmesi) ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun hareket etmeleri; bağımsız bölümleri, bağımsız bölümlerin mütemmim cüzleri ile ortak yerleri ve eklentileri dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde, diğer kat maliklerinin ve onlar adına bağımsız bölümde oturan kiracı ve sınırlı aynî hak sahiplerinin haklarına tecavüz etmeden kullanmaları esastır. 

3)  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 18. maddesi “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

4) Site sınırları içerisinde yer alan ana gayrimenkul (arsa), ana yapılar (bloklar), ana gayrimenkul ve ana yapıların içinde ve dışında bulunan tüm ortak alanlar, bütün kat maliklerinin ortaklaşa kullanacağı yerlerdir. Bu yerlerin ortaklaşa kullanılmasında gözetilmesi gereken temel kurallar, dürüstlük ve iyiniyet kuralları ve diğer kat maliklerinin haklarına saygı duyulması ve tecavüzden kaçınılmasından ibarettir.

5) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 24. maddesi gereği anagayrimenkulün (arsanın) Tapu Sicil Müdürlüğü kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde özel hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamaz; kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüzdür.

6) Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde sinema, tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane gibi gıda ve beslenme yerleri ve imalathane, boyahane, basımevi, dükkan, galeri ve çarşı gibi yerler, ancak kat malikleri kurulunun oybirliği ile vereceği kararla açılabilir. Bu karar yöneticinin veya kat maliklerinden birinin istemi üzerine bütün bağımsız bölümlerin kat mülkiyeti kütüğündeki sahifelerine şerh verilir.

YERLEŞİM YERİ BİLDİRİMLERİ İKAMETGAHLAR

1) Kat malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişiklikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyadı ve iş adreslerini en geç 7 gün içerisinde Site Yönetimine bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin Yönetimde mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır. Konutların kiraya verilmesi halinde, Yönetime karşı tüm sorumluluk kat malikine aittir.

Kat mülkiyetine dayalı ortak yaşam, tüm site sakinlerinin dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde haklarını kullanmaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri, diğerlerinin haklarına saygı göstermeleri ve onların haklarını ihlâl edecek tavır ve davranışlardan kaçınmaları ile mümkündür. Sitemizde huzur ve sükûnun sağlanması, barış ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde ortak yaşam ortamının tesis edilmesi için yukarıda yazılı kurallara tüm site sakinlerinin uymaları önemle ve saygıyla rica olunur.

 BEYZAKENT SİTE YÖNETİM KURULU